Priče > Biznis

Ko je imao dugovanja prema BANKAMA, a nije koristio TEKUĆI RAČUN može da odahne: Dug za održavanje računa je OTPISAN

Devetnaest banaka trajno otpisalo svoja potraživanja po osnovu neaktivnih računa

Autor: k1info/mojnovisad.com

30/11/2023 > 18:36

podeli vest:

Ko je imao dugovanja prema BANKAMA, a nije koristio TEKUĆI RAČUN može da odahne: Dug za održavanje računa je OTPISAN
Foto: Shutterstock


Banke u Srbiji su, na osnovu mera Narodne banke Srbije (NBS), otpisale potraživanja od građana u iznosu od 2,94 milijarde dinara, saopštila je NBS.

Sprovodeći postupke kontrole banaka u oblasti zaštite korisnika NBS je utvrdila određene nepravilnosti koje se odnose na postupanje banaka prema fizičkim licima (pojedincima) korisnicima "neaktivnih" tekućih računa.

Radi se o računima koje korisnici dugi niz godina nisu upotrebljavali za izvršavanje platnih transakcija, a na kojima postoji njihovo određeno dugovanje, koje je usled dugogodišnje naplate naknade za održavanje računa i kamate na nedozvoljeno prekoračenje, odnosno zatezne kamate, značajno uvećano.

Кod nekih računa je negativan saldo postojao već u trenutku izvršenja poslednje transakcije korisnika, dok je u određenim slučajevima obračunavanjem naknade za održavanje računa korisnik uveden u nedozvoljeno prekoračenje, nakon čega je započet obračun kamate.

Najpre otpisana "dugovanja" 49.000 korisnika

Na osnovu naloga NBS u tim kontrolnim postupcima, tri banke su izvršile trajan otpis potraživanja u iznosu od 735 miliona dinara. Tim otpisom je obuhvaćeno oko 49.000 korisnika.

NBS je posle toga uputila zahtev preostalim bankama da postupe na istovetan način, pa je tako još 16 banaka trajno otpisalo svoja potraživanja po osnovu neaktivnih računa u iznosu od 2,2 milijarde dinara, a otpisom (potpunim ili delimičnim) je obuhvaćeno oko 157.000 korisnika.

Banke u vezi sa svim otpisanim potraživanjima ne mogu pokretati postupak prinudne naplate, a podaci o docnji se brišu iz evidencije Кreditnog biroa, i to najkasnije nakon isteka tri godine od kada su u skladu sa mišljenjem NBS bili ispunjeni uslovi za otpis tih potraživanja.

Ostavite komentar