Priče > Biznis

Kako proveriti RADNI STAŽ preko interneta? Ne morate na ŠALTER, sve može ELEKTRONSKI

Građani koji imaju socijalno osiguranje i ličnu kartu mogu elektronski da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose za penziju

Izvor: K1info

Autor: Kamatica.com

21/03/2023 > 12:05

podeli vest:

Kako proveriti RADNI STAŽ preko interneta? Ne morate na ŠALTER, sve može ELEKTRONSKI
Foto: Unsplash.com


Ukoliko želite da proverite uplaćeni radni staž, ne morate da idete na šalter - sada je sve to moguće obaviti elektronski u nekoliko koraka.

Brojni građani tek kad ostvare pravo na penziju, shvate da imaju problem sa radnim stažom i uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje. Evidenciju o ovome po službenoj dužnosti vodi PIO fond. Nekada je za proveru radnog staža moralo da se čeka u redovima, a sada je sve to olakšano, budući da se evidencija o tome vodi elektronski. 

Staž se može proveriti u filijali PiO Fonda, nezavisno od prebivališta, odlaskom na šalter kao i putem njihovog sajta. Svi građani koji imaju socijalno osiguranje i važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose za penzijsko osiguranje i u kom iznosu.

Pre prvog korišćenja servisa, za proveru radnog staža preko interneta potrebna je šifra odnosno PIN kod za koji je neophodno prvo otići do Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uzimanje šifri lično, a ne slanjem elektronskim putem predviđeno je kako bi se obezbedila puna sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge. Šfira uzeta jednom, se koristi trajno i ova usluga je potpuno besplatna.

Foto: Monri Payments

 
Kako se podnosi zahtev za PIN kod u PIO Fondu?

PIN kod se dobija odmah podnošenjem zahteva za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIN code) u najbližoj filijali ili službi filijale Fonda. Kako bi građani bili sigurniji, PIN kod se kasnije može promeniti i kroz opciju promene pina u bilo koji šestocifreni broj.

U slučaju da PIN izgubite ili zaboravite, možete se javiti Fondu PIO i tražiti novu šifru. To je rešenje koje je predviđeno i za slučaj da se 10 puta unese pogrešna šifra – tada će automatski biti onemogućen pristup traženim podacima te će on biti odobren samo uz novu šifru.

Kako proveriti radni staž preko interneta?

U nastavku ćemo, korak po korak, detaljno objasniti kako proveriti radni staž preko interneta:

1. Dakle, najpre treba da popunite "Zahtev za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje". Ukoliko ne možete ili ne želite da štampate i popunjavate ovaj obrazac kod kuće – ne morate, jer ga svakako možete popuniti i na šalteru PiO Fonda.

2. Zatim sa ličnom kartom morate da odete lično do najbliže filijale ili službe filijale Fonda. Imajte u vidu da šalteri filijala PiO rade svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Ukoliko ste prethodno ispunili zahtev kod kuće, potrebno je samo da ga predate; a ukoliko niste onda kažete da želite sami da proverite staž elektronskim putem i da vam treba šifra za pristup. Tada će vam dati da popunite obrazac i nakon toga službenici će vam predati kovertu sa PIN kodom.

 

3. Sada kada imate PIN kod, otvorite elektronski servis za građane RFPiO i popunite potrebne podatke.

Da bi se pristupilo ličnim podacima iz matične evidencije Fonda PIO, potrebno je uneti svoj Jedinstveni matični broj građana (JMBG), PIN (šifru) koja je dobijena u Fondu PIO i verifikacioni kod koji se sistemski pojavljuje svaki put kada se pristupi ovoj strani (dakle, treba ga prekucati sa ekrana). Nakon popunjavanja sva tri polja, treba kliknuti na dugme "Prijava". Ova usluga je besplatna i možete se realizovati bez ograničenja.

4. Nakon toga vam se otvara sledeća stranica (slika dole). Treba da kliknete na "Izveštaj o podacima iz matične evidencije" – istaknuto crvenom bojom na slici. I tada dobijate kompletan izveštaj.

Foto: Unsplash.com

 
Šta sve može pokazati usluga provere staža?

Izveštaj o podacima iz matične evidencije se sastoji od tri dela:
1. Podaci o osiguranju (Prijava M1-M3)

Ovde se nalaze podaci kada vas je određeni poslodavac prijavio odnosno odjavio sa osiguranja - dakle ovde se nalaze podaci o tome kada ste započeli i završili radni odnos sa određenim poslodavcima.

2. Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8)

Ovo je deo koji je tema ovog teksta - deo gde se vidi da li vam je upisan staž ili ne. Staž je upisan u odeljcima "meseci", "dani" i "časovi", međutim ukupan iznos treba da izračunate sami, ručno, jer ne postoji nikakav kalkulator ili opcija automatskog prikazivanja ukupnog radnog staža.

3. Spisak poslodavaca

Ovaj deo je prilično jasan - ovo je spisak osnovnih podataka o poslodavcima koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.

Foto: Unsplash.com

 
Ako uočite grešku...

Kako se navodi na sajtu PIO, podaci uneti u matičnu evidenciju mogu naknadno da se menjaju ako se proverom ili na drugi način utvrdi da su netačni, nepotpuni ili ako nadležni organ u propisanom postupku utvrdi njihovu promenu.

Promena podataka u tabeli Podaci o osiguranju registruju se prijavom M3, a promena podataka u tabeli Podaci o stažu osiguranja registruje se prijavom M8.

Za podatke iz radnog odnosa koji nisu registrovani, odnosno za koje smatrate da nisu tačni, potrebno je da se obratite poslodavcima kod kojih ste radili, zahtevom da nedostajuće podatke dostave Fondu putem odgovarajuće prijave, odnosno da za netačne podatke Fondu podnesu prijavu promene podataka.

U protivnom, Fond će podatke koji nedostaju, odnosno promenu prijavljenih podataka, pribaviti u postupku ostvarivanja prava na penziju.

 

Ostavite komentar

Muhamed Kadiric

Želio sam da znam koliko imam radnog staza u Sloveniji sad s,am u Švicarskoj i pemzionisan sam da li mogu imati penziju iz Slovenije

10.09.2023 11:01