Zagađenje vazduha - Beograd, Stari Grad

Za subota, 09.12.2023.

Beograd, Stari Grad

Nezdravo

162

Dominantni zagadjivač

PM2.5 AQI 162

PM10 AQI 66

NO2 AQI 16

SO2 AQI 6

CO AQI 88.1

Ažurirano: 20:00 WAQI >

*NP - Merna stanica ne vrši merenje ovih podataka