Vesti > Srbija

Šta se to dešava na SRPSKIM PRUGAMA? Incidenti se REĐAJU, da li nas čeka NOVA KATASTROFA

Na­šim pru­ga­ma, ko­je ni­su u do­brom sta­nju, od svog te­re­ta ko­ji se pre­ve­ze, čak oko če­tvr­ti­ne či­ne opa­sne ma­te­ri­je

Autor: M. D.

27/01/2023 > 20:00

podeli vest:

Šta se to dešava na SRPSKIM PRUGAMA? Incidenti se REĐAJU, da li nas čeka NOVA KATASTROFA
Foto: Shutterstock


Incidenti na železnici u proteklom periodu događaju se u serijama, a ono što zabrinjava jeste činjenica da ne postoji ni jedno konkretno i zvanično objašnjenje zbog čega se to događa, pa se javlja i pitanje da li nas čeka još neka katatrofa, s obzirom da ne znamo tačan uzrok. 

Prema zvaničnim podacima srpskim prugama se godišnje kreće oko 5.500 vozova sa prevozom opasnih materija, ali ono što stručnjaci naglašavaju jeste da i sastav železničke kompozicije, ispravnost cisterne, težina tereta i stanje železničke infrastrukture mogu biti razlog incidenata.

Na­šim pru­ga­ma, ko­je očigledno ni­su u do­brom sta­nju, od svog te­re­ta ko­ji se pre­ve­ze, čak oko če­tvr­ti­ne či­ne opa­sne ma­te­ri­je, a pre­vo­zi se i amo­ni­jak, fos­for­na i sum­por­na ki­se­li­na, naj­ra­zli­či­ti­ji naft­ni de­ri­va­ti, ga­so­vi... 

Foto: Privatna arhiva

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Branislav Bošković

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Branislav Bošković kaže za K1info da za "iskakanje" vozova najčešće krivicu snose stare kompozicije i loša pruga.

- Na veliki broj incidenata u železničkom saobraćaju utiče dugogodišnja nebriga o pruzi ili stare lokomotive i vagoni, s obzirom da se protokoli uglavnom poštuju.  Naše železnice nisu održavane prethodnih 20 godina i sada im treba isto toliko vremena kako bi se oporavile. Mora više loših stvari da se poklopi da bi se dogodila nesreća, ali sigurno je da je neodržavanje pruga ključan problem. Takođe, hemijska industrija u Srbiji je počela da radi pa je pojačan transport opasnih materija. Nažalost, mi očigledno nismo spremni za to, jer je decenijama železnica bila zapostavljena i gotovo pred gašenjem kao saobraćajni sistem. Sada je potrebno organizacija, ulaganje, rekonstrukcija i naravno finasijska sredstva - kaže Bošković. 

Pošto se nesreće i incidenti dešavaju u serijama Cen­tru za is­tra­ži­va­nje ne­sre­ća u sa­o­bra­ća­ju utvđuju dublje uzroke, ali samo za one ozbiljnije, odnosno one u kojima je bilo o žrtava. 

Tako istražitelji utvr­đu­ju šta su uzroci ne­sre­će u Pirotu gde su iz­gu­blje­na i dva ži­vo­ta, a eko­nom­ska šte­ta je ne­mer­lji­va. Podsetimo, krajem decembra došlo je do prevrtanja vagon-cisterni sa amonijakom na delu pruge izmeđi Pirota i Staničenja. Jedan vagon je upao u Nišavu, zbog čega je došlo i do burne hemijske reakcije.

Tamara Škembović, glavni istražitelj za železnički saobraćaj u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju za K1info kaže da je ispitivanje ove nesreće u toku.

- Centar sada od institucija prikuplja podatke i kada se dostave svi dokazi možemo da pričamo o rezultatima, jer još nemamo sve činjenice. Prema zakonskim procedurama imamo godinu dana da to završimo.  Da­lja is­tra­ga tre­ba­lo bi da utvr­di da li je bi­lo pro­pu­sta u ovom lan­cu tran­spor­ta. Is­pi­ta­će se i sve okol­no­sti sa in­fra­struk­tu­rom i va­go­ni­ma ka­ko bi se utvr­dio uzrok ove te­ške ne­sre­će .- objasnila je Škembović. 

Foto: Tanjug/Siniša Kopunović

 

Poslednja u nizu nesreća dogodila se jutros kada je u stanici Zaječar došlo do iskliznuća dve vagon cisterne natovarene fosfornom kiselinom, ali nema curenja ni opasnosti po ljude i životnu sredinu. Pre toga ukupno tri vagona - cisterne pune tečnog naftnog gasa iskliznule su iz šina i prevrnule se na pruzi ispod nadvožnjaka u centru Subotice, 24.januara. 

Kod Smedereva iskliznuo je voz za koji su mediji preneli da je prenosio tečni naftni gas 7. aprila. 2022. godine

Teretni vagon iskliznuo je kod Priboja 1. 8. 2022. godine.

Kod Pirota iskliznuo je teretni voz 13. septembra 2022. 

Po dve nezgode dogodile su se na prugama u novembru i decembru prošle godine i januaru ove godine. 19. novembra 2022. deo vagona sa fosfornom kiselinom iskliznuo kod Šida.

Kod Bele Palanke iskliznuo je voz na pruzi 22. novembra 2022., i načinjena je velika materijalna šteta na pruzi.

Krajem prošle godine 25. decembra 2022. kod Pirota iskliznuo je voz koji je prevozio amonijak, više od 50 osoba završilo je u bolnici.

Zatim i 29. decembra 2022. kod Zaječara iskliznula je vagon-cisterna voza koja je prevozila fosfornu kiselinu, da bi juče u ovom gradu ponovo došlo do iskliznuća dve vagon cisterne natovarene fosfornom kiselinom.

Incidenti na šinama

2018. godine – pruga Zaječar – Prahovo, kada je cisterna sa amonijakom teretne kompozicije prevoznika Srbija Kargo izletela iz šina

2018. godine – na pruzi Niš – Zaječar – Prahovo došlo je do ispadanja cisterni koje su prevozile opasne i toksične materije

2019. – Dizalica koja je stigla u selo Jasenovik kraj Niša, kako bi sklonila cisterne sa amonijakom, ispala je iz šina. Cisterne koje su prevrnute pre toga, danima su čekale da budu prebačene

2020. godine – na deonici pruge Niš – Lapovo prevrnuo se vagon natovaren sumpornom kiselinom

2021. godine – na deonici pruge Zaječar-Požarevac došlo je do naprsnuća cisterne natovarene fosfornom kiselinom i njenog curenja

 

Ostavite komentar