Priče > Društvo

ZABRINJAVAJUĆI PODACI! Skoro svaki 4. UČENIK doživeo je NASILJE u ŠKOLI, šta je REŠENJE?

Izveštaj je predstavila predstavnica Zaštitnika građana Danijela Radojević

Izvor: K1info/Tanjug

08/12/2023 > 22:43

podeli vest:

ZABRINJAVAJUĆI PODACI! Skoro svaki 4. UČENIK doživeo je NASILJE u ŠKOLI, šta je REŠENJE?
Foto: Shutterstock

Poseban izveštaj Zaštitnika građana i panela mladih savetnika o nasilju u školama u Srbiji, koji je predstavljen danas, pokazao je da je skoro svaki četvrti učenik doživeo nasilje u školi, a da je svaki deseti učenik bio svestan da je bio nasilan prema svojim vršnjacima.

Rezultati istraživanja, koje je obuhvatilo 18 osnovnih i srednjih škola širom Srbije, a u kome je učestvovalo 390 učenika pokazali su i da je oko 77 odsto učenika "svesno da se u školi događa neka vrsta nasilja", dok se oko šest odsto učenika nije susrelo ni sa jednim vidom nasilja među učenicima u školama.

Među ispitanim učenicima 16 odsto njih nije bilo sigurno da li događaji kojima su prisustvovali u školi pripadaju kategoriji nasilja.

Izveštaj je predstavila predstavnica Zaštitnika građana Danijela Radojević, koja je rekla da se deo istraživanja odnosio i na temu rodno zasnovanog nasilja, a rezultati su pokazali da četvrtina učenika nikada nije čula da neko govori uvredljivo o osobama suprotnog pola, a da je tri četvrtine učenika čulo to.

Kada je reč o temi vređanja na račun nečijeg fizičkog izgleda, istraživanje je pokazalo da je oko 83 odsto učenika čulo vređanje ili pogrdne komentare, dok svaki četvrti učenik ovakav govor čuje svakodnevno.

Jedan deo istraživanja se odnosio na prevenciju vršnjačkog nasilja u školi, a 57 odsto učenika ne zna za takve aktivnosti u svojim školama ili su uvereni da takvih aktivnosti nema.

Foto: Shutterstock

 

Zaštitnik građana je uputio preporuke različitim institucijama, među kojima i to da je potrebno da ustanove obrazovanja i vaspitanja dosledno primenjuju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i druge pravilnike i protokole.

Takođe, da ustanove obrazovanja i vaspitanja upoznaju učenike sa njihovim pravima i obavezama škole u zaštiti od nasilja, kao i odgovornosti učenika za učinjeno nasilje prema drugim učenicima i nastavnicima, kao i da dosledno sprovode mere i aktivnosti predviđene programom zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u školi.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je novinarima pre predstavljanja izveštaja, da je važno da se deca edukuju da se nasiljem ne rešava ništa i da ako postoji problem između dvoje ili više dece da se to može rešiti samo razgovorom i poverenjem.

- Škola je mesto u kome se može uočiti određeno asocijalno ponašanje kod deteta. Ako se to ne uoči, vi ćete prvo imati nasilje u školi, a onda ćete imati gotovog nasilnika koji kad izađe iz škole nastavlja sa svojom nasilničkom praksom, koji će biti nasilnik na ulici, porodici, u instituciji u kojoj radi - rekao je Pašalić.
 

Ostavite komentar