Priče > Društvo

Budući STUDENTI, ovo je za vas: Na BG univerzitetu ima nešto više od 15.000 mesta, ovo su UPISNE KVOTE

Na prvoj godini akademskih studija 9.743 bi trebalo da bude finansirano iz budžeta, a 5.450 će biti samofinansirajućih

Izvor: K1info/Tanjug

23/02/2023 > 13:18

podeli vest:

Budući STUDENTI, ovo je za vas: Na BG univerzitetu ima nešto više od 15.000 mesta, ovo su UPISNE KVOTE
Foto: Unsplash.com


Prema kvotama fakulteta za upis studenata na prvu godinu akademskih studija, koje je usvojio Senat Univerziteta u Beogradu (UB), za akademsku 2023/2024. godinu biće raspisan konkurs za 15.193 studenta, a fakulteti su pojedinačno dostavili broj mesta za buduće brucoše. 

Kako su istakli u sredu na sednici Saveta UB, od ukupnog broja studenata koji se upisuju na prvu godinu akademskih studija, 9.743 bi trebalo da bude finansirano iz budžeta, a 5.450 će biti samofinansirajućih. 

Konačnu reč o broju brucoša koji će se finansirati iz budžeta daće Vlada Srbije, kojoj će biti upućen predlog usvojen na sednici Senata UB. 

Za upis na Arhitektonski fakultet, prema kvotama koje su dostavljene Senatu predviđena su 304 mesta, od čega će 200 biti finasirano iz budžeta, a 104 buduća studenta će plaćati školarinu. 

Na Građevinski fakultet predviđeno je da bude primljeno 420 studenata - 300  na budžet i 120 samofinasirajućih.

Elektrotehnički fakultet otvoriće vrata za novih 720 studenata, od kojih bi 430 prema planu trebalo da studira na račun države, a 290 njih će sami plaćati školovanje. 

Na Rudarsko-geološkom fakultetu planiran je za ovu godinu prijem 316 studenata, 245 će se finasirati iz budžeta, dok će na Mašinski fakultet biti primljeno 680 brucoša, od kojih će školarinu sami plaćati njih 140, a 540 će biti na budžetu. 

Foto: Instagram

 

Saobraćajni fakultet primiće ove godine 350 studenta, a njih 300 će imati priliku da studiraju uz podršku države, dok će ostali plaćati školarinu.  

Tehnološki fakultet moći će da upiše 385 studenata u ovoj generaciji, njih 315 studiraće na teret budžeta. 

Za jedan od fakulteta za koji već godinama vlada najveće interesovanje, Fakultet organizacionih nauka, ove godine kvota za upis brucoša je 980, od čega 460 na teret budžeta, a 520 će sami finasirati sticanje akademskog zvanja. 

Za ovaj fakultet povećan je broj za 40 mesta ove godine, a kako je rekao dekan fakulteta Milan Martić, za njih se očekuje da će država odobriti sredstva da se finasiraju iz budžeta. 

 

Poljoprivredni fakultet primiće ove godine 790 studenata, a na budžetu je predviđeno da ih bude 650, dok će Šumarski dati šansu za 340 bruoša, od kojih će za njih 239 školovanje biti obezbeđeno od državnog novca, dok će ostali sami plaćati sticanje akademske diplome. 

 

Među fakultete koji tradicionalno upisuju veliki broj studenata spada Ekonomski, koji će pružiti priliku da 1.320 sadašnjih srednjoškolaca steknu akademsko zvanje, a ako ih posluži znanje, njih 620 će biti finansiranoi iz budžeta. 

Planirano je da Pravni fakultet upiše 1.400 studenata - 600 će ih biti finasirano iz budžeta, dok će 800 morati da plati školarinu. 

 

Bogoslovski fakultet daće priliku za studiranje za novih 250 polaznika, od čega će se 150 najbolje rangiranih posle prijemnog ispita školovati zahvaljujući budžetskim sredstvima. 

Filozofski fakultet upisaće 733 brucoša, a na budžetu će se, kako je planirano, školovati njih 663, dok će Filološki fakultet upisati 1.393 studenta prve godine, od čega 815 na budžet i 587 samofinansirajućih. 

Na Fakultetu za bezbednost biće mesta za 400 brucoša, za njih 150 na budžetu, dok će Fakultet političkih nauka u 2023. godini moći da primi  500 brucoša, a njih 150 bi trebalo da studira o trošku države, prema onome što je usvojeno na sednici Senata, a za šta se čeka odobrenje Vlade Srbije.

Po kvoti za upis na Učiteljski fakultet planirano je da bude primljeno 420 budućih učitelja i vaspitača, a njih 270 će se prema planovima finasirati iz budžeta.

 

 

Studenti koji planiraju da se upišu na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju imaće 270 mesta na koja će moći da konkurišu, od čega je predlog da se 180 finansira iz budžeta. 

Budući akademci zainteresovani za upis na Fakultet za sport i fizičku kultutru imaće na raspolaganju 260 mesta, a čega bi 190 trebalo da budu budžetska mesta. 

Prema usvojem predlogu predviđeno je da Medicinski fakultet ove godine upiše 650 brucoša, a iz budžetskih sredstava trebalo bi da se školuje njih 470, dok će ostali snositi sami troškove sticanja diplome budućeg lekara. 

Kvota Stomatološkog fakulteta za upis na prvu godinu studija je 240 studenata, od kojih će njih 196 imati priliku da studira na teret budžeta. 

Farmaceutski fakultet trebalo bi da primi 327 brucoša, od čega 255 na budžetsko finansiranje i 77 samofinansirajućih. 

Fizički fakultet u ovoj akademskoj godini trebalo bi da primi 155 brucoša , a njih 140 koji budu najbolje plasirani na konačnoj listi za upis biće finansirani iz budžeta, dok će ostali trošak studiranja snositi sami. 

Hemijski fakultet u Beogradu, koji poslednjih godina uz Fakultete za fiziku i Prirodno matematički nije bio u fokusu interesovanja studenata, ove godine raspisaće konkurs za 185 studenata za upis u prvu godinu studija, a kako je planirano 170 bi trebalo da se finasira na teret budžeta.

Fakultet za fizičku hemiju trebalo bi ove akademske godine da primi 100 studenata , a njih  80 je planirano da se finasira iz budžeta. 

Zainteresovani za upisa na Biološki fakultet moći će da konkurišu na 230 mesta, od kojih bi 160 trebalo da budu budžetska.

Na Geografskom fakultetu planirana su mesta za upis 250 novih studenata , a na budžetu bi trebalo da ih bude 140. 

Kako je Tanjugu rečeno na Prirodno-matematičkom fakultetu, ta visokoškolska ustanova doneće odluku o kvotama za upis budućih brucoša na sednici veća fakulteta krajem ove sedmice. 

Spisak predloga sa kvotama fakuleta za upis studenata u prvu godinu akademskih studija prikazan je na sednici Saveta Univerziteta, koji je ovaj predlog usvojio.

 

Ostavite komentar