Priče > Društvo

Šta TAČNO PIŠE u novom ZAKONU O KLIMAMA?

Ukoliko bude usvojen Predlog zakona koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, on ne predviđa momentalno uklanjanje jedinica uređaja

Izvor: K1info/Tanjug

11/07/2023 > 15:18

podeli vest:

Šta TAČNO PIŠE u novom ZAKONU O KLIMAMA?
Foto: Freepik.com


Sve nove zgrade će prema Predlogu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, morati da budu projektovane, izgrađene i održavane tako da spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje nisu vidljive, odnosno da ne vrše uticaj na neposredno okruženje.

Ukoliko bude usvojen Predlog zakona koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, on ne predviđa momentalno uklanjanje jedinica uređaja za grejanje i hlađenje sa vidljivih mesta.

Kako se navodi u tekstu Predloga zakona, objavljenom na sajtu Narodne skupštine, vlasnici zgrada javne namene u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini kulturnih dobara, dužni su da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, sa uličnih fasada uklone sve spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje, odnosno da ih izmeste na način da nisu vidljive.

Takođe, za vlasnike zgrada, odnosno posebnih delova objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini kulturnih dobara, rok za uklanjanje ili izmeštanje uređaja za grejanje i hlađenje sa uličnih fasada je pet godina od dana stupanja zakona na snagu.

Vlasnici zgrada izvan nepokretneih kulturnih dobara i zaštićene okoline kulturnih dobara, imaju rok od deset godina od dana stupanja zakona na snagu za uklanjanje ili izmeštanje jedinice uređaja za grejanje i hlađenje.

Foto: Pixabay.com

 

Jedinica lokalne samouprave će prema Predlogu zakona, imati rok od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu, da donese akt kojim će se bliže urediti način uklanjanja.

Kazne idu do 100.000 dinara

Kazne za vlasnike zgrade, odnosno pravna lica koja ne uklone sa uličnih fasada sve spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje ili ih ne izmeste tako da nisu vidljive i ne vrše uticaj na neposredno okruženje iznosiće od 50.000 do 100.000 dinara.

Kazna predviđena za fizička lica iznosiće od 25.000 do 50.000 dinara, a novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice lokalne samouprave ukoliko u propisanom roku ne donese opšti akt.

Ostavite komentar