Priče > Biznis

PRIVREDNICI i dalje nezadovoljni: Ovo je 14 PREDLOGA za rešavanje problema sa E-FAKTURAMA

Ako je ovako na početku godine šta možemo da očekujemo na kraju 2023. kad bude mnogo više podataka u SEF-u, ukazuju računovođe

Izvor: K1info/Nova ekonomija

14/02/2023 > 13:45

podeli vest:

PRIVREDNICI i dalje nezadovoljni: Ovo je 14 PREDLOGA za rešavanje problema sa E-FAKTURAMA
Foto: Unsplash.com


Računovođe i privrednici i dalje muče muku sa elektornskim fakturama, koje su obavezne od 1. januara. 

Zbog toga je Računovodstvena komora Srbije (RKS) poslala ponovo stručne predloge Ministarstvu finansija da se otklone sistemski problemi i obezbedi pravna sigurnost u radu.

Ako je ovako na početku godine šta možemo da očekujemo na kraju 2023. kad bude mnogo više podataka u SEF-u, ukazuju računovođe.

U pismu Predloga ministru finansija Siniši Malom, računovođe navode da posle dosta uloženog znanja i truda u prethodnom periodu, da pomognu Ministarstvu finansija da uspešno sprovede reformu uvođenja e-fakture, veoma malo toga je Ministarstvo uvažilo.

- Zbog svega, što smo ispred RKS, nagovestili kao buduće probleme, koji su potvrđeni u poslovnoj praksi u privatnom sektoru, uvođenjem e- fakture od 1. januara 2023. godine kao i u javnom sektoru od 1. jula 2022. godine sada ponovo, tražimo od ministra finansija i Ministarstva finansija, da se otklone svi problemi - piše u saopštenju.

U cilju otklanjanaja pravne nesigurnosti u radu i velikih problema u funkcionisanju SEFa i zbog nelogičnih rešenja Računovodstvena komora Srbije, poslala je 14 predloga:

1. Prvo što treba uraditi, da na SEF-u budu prijavljeni svi obveznici (i to obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti), kojima PDV obveznici isporučuju dobra i da se doda status dobrovoljni korisnik, gde bi se tako rešio veliki problem, zbog sadašnje obaveze unosa pojedinačne evidencije PDV, prema onima koji nisu korisnici SEF-a i kojima nije izdata e- faktura.

Foto: Pixabay.com

 

2. Da se izbace poreske grupe iz e- fakture, da se taj deo izveštavanja obezbedi kroz PDV prijavu koja se dostavlja u Poresku upravu, koja treba da se kreira prema prometima u okviru poreskih kategorija i da bude PDV prijava do 50 polja. U praksi, softver koji se koristi za računovodstvene i PDV evidencije, testiran je i kreira se tako, da ga računovođe mogu sigurno koristiti u evidencijama i imati pravnu sigurnost u radu. Unos PDV kategorija je opterećenje za neobučene komercijaliste, koji su ovlašćeni korisnici SEF-a, kada ima više PDV kategorija, odnosno poreskih grupa za promet, po osnovu koga se formira e- faktura i zbog toga se uvode u pravnu nesigurnost i računovođe koje vode poslovne knjige i knjiže e- fakture.

3. Sa ovakvim problemima i nefunkcionisanje sistema SEF-a u januaru, postavlja se opravdano pitanje, šta tek možemo da očekujemo na kraju godine kada bude mnogo više podataka u samom SEF-u.

4. U slučaju kada za e- fakture, koje ne prolaze u SEF-u zbog nefunkcionisanja sistema, izdavalac dobije status da je poslata, a druga strana primalac-Kupac ima status “GREŠKA” , da se omogući da takve fakture sistem ponovo automatski šalje. (Računovođe ukazuju na primer da firma koja je za jedan dan poslala 200 faktura treba da prati šta je prošlo a šta nije, zato što SEF imao više prekida u radu).

5. U slučajevima kada je Kupac prihvatio e- fakturu, gde izdavalac može da je stornira bez njegovog znanja, smatramo da bi to trebalo nekako drugačije da se reši i da primalac e- fakture koju je odbio, dobije odmah informaciju da je e- faktura stornirana.

6. SEF mora biti povezan sa APR- om, gde se može staviti ograničenje za Kupca koji je ugašen ili kome je oduzet PIB, da ne bi moglo dalje se fakturiše na SEF- u (time bi se obezbedila pravna sigurnost u radu).

7. Da se omogući na SEF-u, da se na e- fakturi mogu uraditi izmene pre nego što bude odobrena od strane kupca, datum prometa i slično (na primer, da se doda komentar, jer bi u tom slučaju ostao isti broj dokumenta, ovako e- faktura se stornira/otkaže i u novoj varijanti e- faktura dobija novi broj dokumenta, što remeti hronologiju i redne brojeve, izdavanja faktura, u odnosu na promet.

8. Naknado prihvatanje otkazanih dokumenata ne bi trebalo da bude omogućeno, uvodi poreske obveznike u pravnu nesigurnost, u evidencijama PDV.

Foto: Pixabay.com

 

9. Bilo bi važno da se informaciono unapredi, da stavke na e- fakturama u SEF- u budu označene rednim brojevima.

10. Veoma je važno da se pojednostavi evidencija, vezana za još uvek neprihvaćene e- fakture, jer dobavljači žele da kupce podsete na to koji su možda iz nekih banalnih razloga, zaboravili da isto urade, a primili su robu. Ovako se reforma e- faktura sprovodi da se šalju e-mailovi kupcima, sa molbom da odobre e- fakturu, što je dupliranje posla i povećano administriranje.

11. U skladu sa sadašnjom odredbom i pravilom u članu 4 Zakona o elektronskom fakturisanju i propisanom obavezom pojedinačnih i zbirnih PDV evidencija u SEF u, trebalo bi u SEF- u omogućiti izveštaj o ukupnom PDV-u koji je evidentiran. Kako bi se uradila uporedivost podataka i kontrola unetog PDV-a u SEF, u odnosu na PDV evidencija u glavnoj knjizi i PDV evidencijama za poreski period, koje služe za izveštavanje Poerske uprave.

12. Takođe, važno je da se otkloni, usaglasi vremenski “GAP” prilikom primljenog avansa i izdavanja avansnog računa (bilo bi poželjno da se utvrdi procedura kako da se avans uplati). Tražimo da se izmeni odredba u članu 165. Pravilnika o PDV-u i da se propiše, da se avansni račun izdaje, odnosno da postoji propisana obaveza, samo u slučaju ako se uplata primi u jednom poreskom periodu, a promet dobara uradi u drugom poreskom periodu, u kome se izdaje e- faktura kroz SEF.

13. Programeri koji rade programe tvrde da XML fajl za fakture sa popustom, ne radi u skladu sa SEF- om. Komora predlaže da se to testira.

14. Veliki problem u e- fakturi, jeste mogućnost unosa samo jednog tekućeg računa, pa se banke utrkuju u agenciji da se njihov račun favorizuje, a firma dolazi u situaciju da “ugrozi” solventnost važnu za dobijanje pozajmica i kredita kod date banke, čiji račun nije iskazan na e- fakturi.

 

 

Ostavite komentar