Priče > Biznis

Kako da sami sebi OBEZBEDITE PENZIJU? Evo koliko bi novca trebalo da uplaćujete na mesečnom nivou

Stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje je 24 % od osnovice

Izvor: K1info/penzionisani.rs

Autor: Kristina Jokić

09/06/2024 > 13:03

podeli vest:

Kako da sami sebi OBEZBEDITE PENZIJU? Evo koliko bi novca trebalo da uplaćujete na mesečnom nivou
Foto: Shutterstock


Ako niste sigurni da li ćete imati minimum staža za penziju (15 godina), ili jednostavno želite da u starosti imate veće prihode, doprinose možete uplaćivati i sami. 

Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje to omogućava na osnovu člana 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Ali, s inflacijom, i ove osnovice za uplatu doprinosa rastu pa su od januara 2024. godine u odnosu na prethodni period više za 14,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnoj godini). Međutim, najniža stopa uplate i dalje je ostala pristupačna.

Naime, stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje je 24 % od osnovice, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 9.634,32 do 137.632,80 dinara.

Foto: Shutterstock

 
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Podatak o najnižoj osnovici (35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 40.143 dinara.

Foto: Shutterstock

 
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za PIO

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podatak o najvišoj osnovici (petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period X/2022 – IX/2023), objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 115/23 i primenjuje se od 01.01.2024. godine.

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, iznosi 573.470 dinara.

Ostavite komentar